Navigera genom att trycka på bilderna nedan

 

Gamla Ångsågen   Sågverket 1900   Ramsågverket   Byggnation av sulfitfabriken   Sulfitfabriken i början av 1900-talet

Byggnation av sulfatfabriken 1929-1932   Sulfit- och sulfatfabriken 1932   Sulfit- och sulfatfabriken 1952   Sulfatfabriken i mitten av 1960-talet   Sulfatfabriken i mitten av 1970-talet

Sulfatfabriken sett från Prästberget   Sulfatfabriken sett från havet   Sulfatfabriken i början av 1980-talet   Fabriksruinen i mitten av 1990-talet   Sanering av fabriksområdet i mitten av 2000-talet


Läs text nedan

Forss AB, tidigare skogsindustribolag hemmahörande i Köpmanholmen, Ångermanland. Företaget, som bildades 1877, drev sågverk, sulfit- och sulfatfabrik i Köpmanholmen samt vattenkraftstationer vid Fors och Brynge. 1964 förvärvade Norrlands Skogsägares Cellulosa AB (NCB) Forss AB.
 

Redan 1864 anlade Forss Sågverksbolag en ångsåg vid Nätraåns utlopp i havet. Forss Aktiebolag bildades 1877 och tog då över driften. Gustaf Hedberg kom till Domsjö ångsåg på 1870-talet, började där som bokhållare och arbetade sig upp. 1895 övertog Hedberg ledningen för Forss AB. Verksamheten vid Köpmanholmen utvidgades 1895 då en sulfitfabrik uppfördes. Samtidigt anlades en kraftstation i Fors med en effekt av 800 kW. 1909 tillkom en sulfitspritfabrik. 1917 tillkom dotterbolaget Sävenäs Nya AB, som i sin tur kontrollerade Öhrvikens AB.

En sulfatfabrik med en årskapacitet av 27 000 ton uppfördes 1930 i Köpmanholmen. Denna utvidgades 1938 med ett sulfatblekeri. 1939 uppfördes kolugnar, vilka kom att vara i drift till andra världskrigets slut. Totalt kom 1,1 miljoner hektoliter gengaskol att tillverkas. I början av 1950-talet låg årsproduktionen på 20 000 stds sågade trävaror och 3000 stds hyvlade trävaror, 18 000 ton sulfitmassa samt 30 000 sulfatmassa jämte viskosmassa och sulfitsprit. Antal anställda var omkring 800.

Köpmanholmen blev en bruksort där fabriken stod bakom mycket av den sociala omsorgen. Företaget byggde skolan, kyrkan, samlingslokalen och servicehuset. Theodor Hedbergs hustru Ingeborg Hedberg tog initiativ till Solgården, Sveriges första daghem.
 

Den tredje generationen av familjen Hedberg, Theodor Hedbergs son Hans Hedberg, var dock inte intresserad av att överta företaget utan blev en erkänd keramisk konstnär.
 

Efter att en större utbyggnad av sulfatfabrikens slutförts 1963, då produktionskapaciteten kom att fördubblas till mer än 120 000 årston massa, nedlades tillverkningen av sulfitmassa och sulfitsprit. Årsproduktionen blev därefter 12 500 stds sågade trävaror, 45 000 ton blekt tallsulfatmassa, 30 000 ton blekt björksulfatmassa, 45 000 ton oblekt tallsulfatmassa, 6 500 ton klor, 7 500 ton alkali (natronlut), 6 500 ton alkali (natronlut), 2 250 ton hartsolja, 300 ton terpentinolja samt 50 miljoner kWh el från kraftstationer och ångturbiner. Antal anställda var 880.
 

Den 27 april året efter (1964) övertog Norrlands Skogsägares Cellulosa AB (NCB) ägarskapet till Forss AB från familjen Hedberg. Fabriken innefattade då en sulfatfabrik med en kapacitet på 130 000 ton massa, ett äldre ramsågverk, ett kraftverk samt 112 000 hektar skogsmark. Köpesumman var 17 miljoner (ungefär hälften av skogsmarken övertogs dock av MoDo).

Efter förvärvet investerade NCB i en ny klorfabrik och ny sodapanna. Sågverket lades ned 1977 och 1982 avvecklades sulfatfabriken. Klorfabriken fanns kvar till 1994.
 

2002 påbörjade Naturvårdsverket, AssiDomän, Örnsköldsviks kommun och EU en sanering av industriområdet som förorenats av kvicksilver och terpentin. Projektet har beskrivits som den största industrisaneringen i Sverige och kostnaden beräknades till totalt 186 miljoner kr. (Viktiga årtal)