Sköld:
Röd hjort på grå botten. Rött och vitt hjälmtäcke

Hjälmprydnad: En riddarhjälm, och på den en upprest röd hjort.

 

Dansk uradlig släkt 1300-1400 : STAVERSKOV

Riddare med gods vid Vejle, gårdsägare i Slogsherred. Den förste i släkten som bar namnet, Riddare Johannes "Jens" Staverskov.Upprorsledare under hungeråren. Avbröt belägringen av Nyköpingshus 1309 och var med och ledde det stora svältupproret på Jylland 1313. Var även med och tillsatte Magnus Eriksson som 4-årig barnkung 1318 i Kalmar. Adlad 1356.
Släkten blandar sig sedan med Göye, mm

(Skölden hämtad från boken "Rovriddarnas Tid, av Anders Horneman Blomström").

(Bilden nedan hämtad från http://fynhistorie.dk)