Avlägsna släktingar
 
A Anders Blomgren    (Min 8-männing)
Anders Höjer (Min 9-männing)
Anders Nilsson (Min fars 8-männing)
Ann Gunnarsson (Min farmors 8-männing)
Ann-Britt Bergström (Min farmors mors 10-männing)
Anna Gustavsson (Min 11-männing)
Anna Malm (Jag är 7-männing till hennes far)
Anneli Hagman (Min 7-männing)
Angela Sundstedt (Min fars 7-männing)
Annica Kohkoinen (Min 10-männing)
Annika Vikdahl (Min 29-männing)
Arne Linnarud (Min farmors mors 9-männing)
B Barbro Ellvén (Jag är 9-männing till hennes barns farmor)
Barbro Halvarsson (Min fars 12-männing)
Bernt Karlsson (Jag är 5-männing till hans mor)
Bertil Johnsson (Min farmors 10-männing)
Bertil Kastberg (Min farmors 11-männing)
Bjarne Eg (Min mormors 8-männing)
Björn Carlin (Min 8-männing)
Bo Hultgren (Min fars 6-männing)
Britt-Marie Gustafsson (Min 10-männing)
Britt-Marie Modig (Jag är 7-männing till hennes barn)
Bäse Carina Melander (Min 8-männing)
C Carolina Carlsson (Jag är 6-männing till hennes far)
Christer Lundstedt (Jag är 9-männing till hans far)
Christer Sundin (Farmors 11-männing)
Christina Norlander (Min 10-männing)
Claes-Göran Waller (Jag är 10-männing till hans far)
Claes Svensson (Min 7-männing)
D Dennis Linder (Jag är 8-männing till hans mormor)
Dine Nielsen (Jag är 8-männing till hennes barn"
Doris Hessner (Min fars 11-männing)
E Elisabeth Thorsell (Min 8-männing)
Erik Agrell (Min 13-männing)
G Gunnar Sjölander (Min 9-männing)
Gunnar Zetterlund (Min 9-männing)
Gunilla Önnberg (Jag är 8-männing till hennes man)
Göran Bäärnhielm (Min farmors 11-männing)
H Henrik Åhnberg (Jag är 7-männing till hans far)
I Inga-Britt Wikingskiöld (Min fars 10-männing)
Ingalill Weijland (Min fars 8-männing)
Ingela Lindroth (Min fars 9-männing)
Inger Frykberg (Min 4-männing)
Ingrid Anderson (Min fars 10-männing)
Ingrid Sjödén (Min farmors 5-männing)
Ingvar Dahl (Min 13-männing)
Ingvar Hultgren (Jag är 10-männing till hans mor)
J Jan Artursson (Min 10-männing)
Jan Granath (Min 10-männing)
Johan Mörner (Min fars 6-männing)
Jonas Öholm (Min 13-männing)
Jytte Olesen (Min mors 3-männing)
K Katarina Holm (Min 8-männing)
Kathleen Hedberg (Min farmors mors 10-männing)
Kenneth Bergman (Min fars 10-männing)
Kenneth Larsson (Jag är 11-männing till hans mor)
Kerstin Asp (Min 12-männing)
L Lars Eklöf (Jag är 9-männing till hans far)
Lars Kjellbom (Min 7-männing)
Lars Lindberg (Min far är 8-männing till hans sonhustru)
Leif Broman (Min fars 12-männing)
Leif Grindegård (Jag är 8-männing till hans far)
Lennart Elg (Min fars 9-männing)
Lennart Fröding (Min 8-männing)
Leon E. Danielson (Min fars 3-männing)
Liliann Andersson (Min 9-männing)
Linda Nicholson (Min fars 7-männing)
Lisbeth Eliasson (Min 8-männing)
Lisbeth van den Berg (Jag är 11-männing till hennes far)
M Magnus Töresson (Min fars 5-männing)
Malte Roggentin (Min fars 12-männing)
Margareta Ljunglöf (Jag är 6-männing till hennes barn)
Maria Hamberg (Jag är 9-männing till hennes mor)
Marianne Fröding (Min 7-männing)
Marita Larsson (Min 13-männing)
Martin Casterud (Jag är 8-männing till hans far)
Mats Geijer (Min farfars 7-männing)
Mats Låås (Min 8-männing)

May-Brith Karlsson

(Min fars 10-männing)
Michael Schånberg (Min 13-männing)
Monika Öhrn (Jag är 7-männing till hennes far)
N Nils Norrestad (Mina söners 9-männing)
Nina Edling (Min fars 6-männing)
O Olof Söderlund (Min fars 9-männing)
P Per-Göran Olsson (Mina söners 8-männing)
Peter Gustafsson (Min fars 8-männing)
Pia Ulriksson (Min 10-männing)
R Robert Hammarstedt (Min fars 8-männing)
Rolf Persson (Min fars 8-männing)
Ronny Lundberg (Jag är 7-männing till hans far)
Ros-Mari Johansson (Min 9-männing)
S Staffan Tronestam (Min 10-männing)
Stefan Helsing (Jag är 11-männing till hans far)
Stefan Persson (Min 10-männing)
Stefan Schröder (Min 11-männing)
Sten-Åke Karlsson (Min 6-männing)
Stig Larsson (Min fars 6-männing)
Stig Sundén (Min 5-männing)
Sven Danielsson (Min 10-männing)
Sven-Åke Björndahl (Min farmors mors 10-männing)
T Tage Lövschall (Jag är 8-männing till hans barn)
Thomas Forsling (Min 8-männing)
Thomas Lantz (Jag är 8-männing till hans far)
Tom Högström (Jag är 13-männing till hans farfar)
Tomas Johannesson (Jag är 8-männing till hans morfar)
Tomas Larsson (Min 8-männing)
Tommy Gustafsson (Min 5-männing)
Torbjörn Näs (Jag är 8-männing till hans barn)
Torgny Henriksson (Jag är 6-männing till hans mor)
Torstein Reiersen (Jag är 9-männing till hans barn)
U Ulf Karlsson (Jag är 8-männing till hans far)
Ulla Bergström (Min fars 8-männing)
Ulla Hansson (Min 9-männing)
Urban Sjöström (Min fars 10-männing)
Y Yvonne Ericsson (Min 7-männing)
Yvonne Green (Jag är 13-männing till hennes mor)
Yngve Löfstrand (Jag är 11-männing till hans far)
Å Åke Norgren (Jag är 10-männing till hans far)
Åsa Tegelberg (Jag är 11-männing till hennes far)
Fet stil = fungerande länk
Vanlig stil = ej hemsida eller borttagen länk
2014-06-03