KVINNONAMN
Female names

 

A


Abela tyskt, förekom i Sydsverige (Bräkne-Hoby på 1600-talet).
SMP.
Abluna
yngre form av Apollonia, förekom från 1500- till 1700-talet i stora delar av Sverige och stavades på många sätt: Abeluna, Abbelun(a), Abbelona, Ablun, etc.
Ada
hebreiskt.
Belagt i Sverige sedan 1760-talet.
Adalheid se Adelaide och Aleta
Adela
ursprungligen forntyskt.
Belagt i Sverige sedan 1710-talet.
Adelaide
fransk form av tyska Adalheid.
Adelgund
tyskt.
Belagt i Sverige sedan 1680-talet.
Adelheid
tyskt.
Belagt i Sverige sedan 1670-talet.
Adelhild
tyskt.
Belagt i Sverige sedan 1830-talet.
Adelina
av Adelheid.
Belagt i Sverige sedan 1810-talet.
Adina
hebreiskt.
Belagt i Sverige sedan 1760-talet.
Adla
sidoform till Adela.
Belagt i Sverige sedan 1820-talet.
Adolfina
bildning av Adolf.
Adriana
feminin form av Adrian.
Agata
grekiskt.
Jfr Agda.
Agda
svensk form av Agata; skånsk variant: Ajda.
Agnes
grekiskt; jfr Agneta.
Agneta
latinsk ombildning av Agnes.
Ajda se Agda
Alba
latinskt.
Belagt i Sverige sedan 1790-talet.
Alberta
feminin form av Albert.
Belagt i Sverige sedan 1780-talet.
Albertina
feminin form av Albert.
Belagt i Sverige sedan 1690-talet.
Aletta
tyskt (av Adalheid), förekom i Jämtland ännu på 1700-talet; variant: Åleta.
SMP.
Alexandra
feminin form av Alexander.
Belagt i Sverige sedan 1760-talet.
Alfa
bokstaven a i grekiska alfabetet.
Belagt i Sverige sedan 1820-talet.
Alfhild(a)
nordiskt.
Belagt i Sverige sedan 1820-talet.
Alfrid
fornsvenskt; förekom ännu på 1700-talet.
Alfrida
ersatte på 1800-talet den äldre formen Alfrid.
Ali
förekommer i Skåne (Vemmenhög och Ljunits).
Alice
engelskt.
Använt i Sverige sedan 1840-talet.
Alida
holländsk ombildning av Adelheid.
I bruk i Sverige sedan 1630-talet.
Alma
spanskt.
I bruk i Sverige sedan 1720-talet.
Amalia
ursprungligen gotiskt.
I bruk i Sverige sedan 1640-talet.
Amanda
latinsk.
I bruk i Sverige sedan 1730-talet.
Amborg
västsvensk form av fornsvenska Arnborg.
Amelia
sidoform till Amalia.
I bruk i Sverige sedan början av 1800-talet. Den franska formen Amélie belagd sedan slutet av 1600-talet (Ammelij).
Amy
engelsk form av franska Aimée.
I bruk i Sverige sedan 1830-talet.
Andrea
feminin form av Andreas, kanske också kortform för Andrietta.
I bruk i Sverige sedan slutet av 1600-talet.
Andrietta
fransk diminutiv till Andrea (feminin form av Andreas).
I bruk i Sverige sedan början av 1700-talet.
Angelika
latinskt.
I bruk i Sverige sedan början av 1800-talet.
Angelina
italienskt.
I bruk i Sverige sedan 1810-talet.
Angärd
nordiskt.
Ex: Angärd (»Angel») Svensdotter dog 1686 i Frinnaryd sn, Småland, 85 år gammal. Slutleden -gärd förändrades dialektalt till -gäl  (med tjockt l).
Anna
hebreiskt; mycket vanligt i hela Sverige.
Jfr Anne, Annetta och Annika.
Anne
fransk och tysk form av Anna.
I bruk i Sverige sedan 1700-talet, mest i sammansättningar som Anne Charlotte.
Annetta
franskt, diminutiv till Anna.
Annika
tyskt, diminutiv till Anna.
Antoinetta
franskt (Antoinette), diminutiv till Antoine (= Anton).
Antonia
latinskt, feminin form av Antonius (= Anton).
I bruk i Sverige sedan början av 1700-talet.
Apollonia
latinskt av grekiskt ursprung; känt i Sverige från 1300-talet, övergick på 1500-talet ofta till former som Abluna (se detta), men återupptogs på 1800-talet i sin ursprungliga form Apollonia.
SMP.
Arina
sannolikt tyskt; förekom i Skåne (Emislöv och Vankiva) ännu på 1700-talet, ibland som Arna.
SMP.
Armika
oklart ursprung (tyskt?).
Ex: Anna Armika Lilliecrona, född 1706, död 1786 i Gunnarp sn, Halland, vars mormor var Armika Leijoncrantz, död 1718 i Loftahammar sn, Småland (EÄ IV:529 och 685).
Arna
fornsvenskt (kortform för namn på Arn-, Arin- ’örn’).
Jfr Arina.
Arnborg se Amborg
Asgärd
fornsvenskt.
Assarina
feminin form av Assar, ganska allmänt i nordvästra Skåne 1750-1850.
Asta
kortform för Astrid, Augusta.
I bruk i Sverige sedan 1830-talet.
Astrid
nordiskt.
I bruk i Sverige sedan 1820-talet.
Augusta
latinskt, feminin form av Augustus (= August).
I bruk i Sverige sedan 1640-talet.
Aurora
latinskt.
I bruk i Sverige sedan 1650-talet.

B


Barbara grekiskt.
Jfr Barbro.
Barbro
svensk form av Barbara; vanligast i Dalarna och Norrland.
Batseba
bibliskt.
Beata
latinskt.
Beatrice
franskt.
I bruk i Sverige sedan 1830-talet.
Beda
fornengelskt, ursprungligen ett mansnamn.
I bruk i Sverige sedan början av 1800-talet. Tidigare i almanackan (27 maj).
Benedikta
latinskt.
Jfr Bengta.
Bengta
försvenskning av Benedikta; vanligast i Skåne.
Benjamina
feminin form av Benjamin.
Bereta
dialektal form av Birgitta, förkom i många stavningar: Berita, Berit, Beret, Bäret.
Bernhardina
feminin form av Bernhard.
I bruk i Sverige sedan början av 1700-talet. Jfr Dina.
Berta
kortform för forntyska namn på Ber(h)t-.
Betty
engelsk smekform för Elisabet; ibland skrivet Betti.
I bruk i Sverige sedan 1670-talet..
Betzy
engelsk smekform för Elisabet.
Birgitta
keltiskt.
Jfr Bereta, Brita, Britta, Börta.
Blanceflor
franskt (från medeltidsdikten Flores och Blanceflor), förekom i Skåne.
Ex: Blanceflor, hustru till Per Olofsson, död 1680, i Östraby, Torrlösa), under 1900-talet vanligt inom ätten Bildt. - Hornby.
Blandina
sannolikt tyskt, också stavat Plantina.
Ex: Anna Blandina Tysk, född ca 1714, dotter till löjtnanten Olof Jakobsson Tysk och Anna Plantina von Schwartzenhoff (se Svenska släkter I:2, 1985, sid. 105, och EÄ VII:90).
Blenda
oklart ursprung.
I bruk i Sverige sedan början av 1800-talet.
Boel
skånskt, ursprungligen dansk form av Bothild.
Bolla
dialektal smekform för Ingeborg (och ibland Botilla); vanligast i Västergötland.
Bothild
nordiskt.
Jfr Boel, Botil, Botilda.
Botil
yngre form av Bothild; vanligast i västra och södra Sverige.
Botilda
latinisering av Bothild.
Botvi
gotländskt, i bruk ännu på 1700-talet som Butvi(d).
Brit(t)a
kortformer av Birgitta (äldre Brigitta); ett av de vanligaste namnen i Sverige.
Brynhilda
nordiskt.
I bruk i Sverige sedan början av 1800-talet.
Börta
västsvensk form av Birgitta (ej att förväxla med
Berta).

C


C- jfr K-
Camilla
latinskt.
I bruk i Sverige sedan 1810-talet.
Carola
feminin form av Carolus, latinsk form av Karl.
I bruk i Sverige sedan 1740-talet.
Cecilia
latinskt
Jfr Sissa och Sissela.
Charlotta
franskt (Charlotte), feminin diminutiv till Charles (= Karl).
I bruk i Sverige sedan 1600-talet.
Constance
franskt, av Konstantia.
Cornelia
latinskt.

D


Dammö variant av slaviska Dagmar; förekom i Småland.
Se Släkt och hävd 1987 sid. 248.
Desideria
latinskt.
Diana
latinskt.
Dina
hebreiskt (Dinah, en dotter till patriarken Jakob), men också en kortform av Bernhardina.
Dina förekommer bland samer, där det äldsta belägget ett barn döpt 1657 i Offerdal sn, Jämtland. 1745 föddes en Dina Margareta i Myssjö sn, Jämtland, vars mormor hette Blandina (vilket tyder på att Dina också kunde vara en kortform av detta namn).
Dora
kortform av Dorotea, Isidora och liknande namn.
I bruk i Sverige sedan början av 1800-talet.
Dordi
svensk form av Dorotea; vanligast i mellersta Norrland.
Dorotea
grekiskt.
Jfr Dordi.

E


Ebba troligen kortform av forntyska namn på Egil-.
Ebbela
tyskt, variant av Hebbla, förekom i Skåne.
Ex: Ebbela Ebbesdotter, 1628-1710, i Hyllstorp, Kropp.
Edborg
nordiskt, av äldre Ödhborg, förekom i Skåne; variant Öborg.
Ex: Edborg, nämnd 1698, hustru till Hans Pålsson i Norra Vram och Edborg Larsdotter, nämnd 1694 i Helsingborg. - Modéen.
Edla
tysk sidoform till Adela.
Eida
ovisst ursprung.
I bruk i Sverige sedan 1730-talet.
Eleonora
romanskt, sannolikt av arabiskt ursprung.
I bruk i Sverige sedan 1620-talet.
Elin
försvenskad form av Helena.
Elisabet
hebreiskt.
Jfr Lisa, Lisbet, Lisbeta, Lisken.
Eljena
skånsk form av Helena.
Ella
försvenskad form av Helena, men även kortform för namn som Eleonora, Elin, Elisabet och Gabriella.
Ellena
variant av Eljena brukad i Skytts härad.
Ellika
tysk diminutivform till Elin och Ella.
Elmira
spanskt.
Ex: Elmira Ottiliana Enegren, född 1820 i Föglö, Åland, kyrkoherdedotter. - Otterbjörk sid. 153.
Elna
sydsvensk form av Elin.
Elsa
förkortning av äldre Elzaby.
Elvina
oklart ursprung.
I bruk i Sverige sedan början av 1800-talet.
Elvira
spanskt, troligen av arabiskt ursprung.
I bruk i Sverige sedan början av 1800-talet.
Elzaby
tysk form av Elisabet.
Emelia
franskt (Emelie), sidoform till Amelia, Amelie (Amalia).
Emerentia
latinskt.
Emfrid
nordiskt; förekom i mellersta Norrland, ibland som Emfre(d) och Emfrö.
Emilia
franskt (Emilie), feminin form av latinets Æmilius (Emil).
I bruk i Sverige sedan mitten av 1600-talet.
Emma
tyskt, kortform av namn på Irmin-.
I bruk i Sverige sedan 1760-talet.
Engel
tysk kortform för namn som Engelborg.
Engelborg
tyskt.
Engla
ombildning av Engel, men också en variant av Ingel (dialektal form av Ingegärd).
Enny
nybildat.
I bruk i Sverige sedan 1810-talet.
Eriana
ovisst ursprung (tyskt?).
Namnet förekom inom släkten Jung på Åland: Eriana Jung (1731-71), dotter till postmästaren Lars Jung i Eckerö. På Åland har namnet emellanåt sammanblandats med Iliana (av Juliana).
Erika
feminin form av Erik.
Ernestina
franskt, bildning av Ernst (äldre Ernest).
Ester
bibliskt, troligen av persiskt ursprung.
Estrid
fornnordiskt.
Eufemia
grekiskt.
I bruk i Sverige sedan 1810-talet.
Eufrosyna
grekiskt.
Eugenia
feminin form av Eugen.
I bruk i Sverige sedan 1760-talet.
Eva
hebreiskt.
Evelina
ursprungligen keltiskt.
I bruk i Sverige sedan slutet av 1700-talet.

F


Fanny engelskt.
I bruk i Sverige sedan 1780-talet.
Filippa
feminin form av Filip.
Flora
latinskt.
I bruk i Sverige sedan slutet av 1700-talet.
Florentina
feminin form av latinska Florentinus (helgonnamn).
I bruk i Sverige sedan 1680.
Franciska
feminin form av Franciskus, i bruk i Sverige sedan 1750-talet.
Fredrika
feminin form av Fredrik.
I bruk i Sverige sedan 1690-talet.
Freja
nordiskt (isländskt).
Belagt i Sverige sedan 1818.
Frida
nordiskt (även kortform för tyska namn på Fride-).
I bruk sedan 1810-talet.
Frigga
nordiskt (isländskt).
Ex: Svea Agnes Frigga Gunilla, född 1824, dotter till regementsskrivaren Per Hallström vid Jämtlands regemente.
Fronika
troligen en variant av Veronika.
Ex: Fronika avled 1698 i Garskog, Gåsinge sn, Södermanland, 76 år gammal.
Hennes sondotter Fronika Nilsdotter, född 1700 i Gåsinge, var gift med Gustav Persson i Garskog, enligt meddelande från Carl Henrik Carlsson.

G


Gabriella feminin form av Gabriel.
I bruk i Sverige sedan början av 1700-talet.
Geneta
oklart ursprung, förekom i Härjedalen ännu på 1800-talet som arvnamn.
Den första bäraren är känd, övriga är ättlingar till denna, enligt meddelande från Karl Göran Eriksson i Uppsala.
Georgina
feminin form av Georg.
Gerborg
tyskt; förekom på Gotland
Gerken
förekom i Jämtland ännu på 1800-talet som arvnamn.
Den första bäraren var en tyskättad Gertchen, dvs. Gertrud, enligt meddelande från Karl Göran Eriksson i Uppsala.
Gertrud
tyskt.
Gesa
tyskt, smekform för namn på Ger-; vanligast i Skåne.
Geska
diminutiv till Gesa.
Gisela
tyskt.
I bruk i Sverige sedan 1720-talet.
Gloria
latinskt.
I bruk i Sverige sedan 1710-talet.
Gottfrida
feminin form av Gottfrid.
Ex: Gottfrida, född 1839 i Tengene, Västergötland (Fem artiklar om personnamn, 1982, sid. 112).
Greta
kortform av Margareta; vanligt på 1700-talet.
Gudborg
fornsvenskt.
Jfr Gullborg.
Gudlög
fornsvenskt; vanligast i Dalarna och Norrland.
Jfr Gölig, Gölin, Göle.
Gudrun
nordiskt, förekom i Norrland på 1500-talet.
Jfr Guru. - Modéer sid. 69.
Gullborg
yngre form av fornsvenska Gudborg.
Ex: Gullborg Persdotter, död 1743, gift med bonden Lars Persson i Teboda, Kvistbro sn, Närke (SvA 222:73).
Gunborg
nordiskt; vanligast i Jämtland.
Gunhild
nordiskt.
Gunika
sannolikt diminutiv av namn på Gun-, förekom i Jämtland.
Ex: Gunika Hansdotter, född 1821 i Frostvikens svenska.
Gunilla
latinisering av Gunhild.
Gunnel
yngre form av Gunhild; förekom i en rad dialektala varianter: Gunnel, Gunnela, Gunnil, Gunnila, Gunla.
Gunnur
nordiskt (ursprungligen Gunvor); vanligast i Väst- och Sydsverige.
Guru
yngre variant av Gudrun; förekom i Bohuslän och Härjedalen.
Gustava
feminin form av Gustav.
I bruk i Sverige sedan 1670-talet.
Gustaviana
feminin form av Gustav.
I bruk i Sverige sedan 1640-talet.
Gya
smekform för Gyrid, förekom på 1700-talet i Skåne och Blekinge.
Gyrid
nordiskt; vanligast i Östergötland och Småland.
Göle
ångermanländsk variant av Gudlög.
Gölig
variant av Gudlög i Hälsingland.
Gölin
yngre form av Gudlög; förekom i Norrland.
Görel
nordiskt.
Görvel
danskt.
Göta
svenskt.
Götilda
svenskt.

H


Hamfrid sidoform till Holmfrid; förekom i Västergötland.
Hanna
hebreiskt namn, men vanligare kortform för Johanna.
Harriet
engelsk form av franska Henriette.
Hebbla
tyskt, förekom i Östergötland och Finland.
SMP.
Hedda
smekform för Hedvig.
Hedvig
tyskt.
Jfr Hedda.
Helena
grekiskt.
Jfr Elin, Eljena, Elna, Lena.
Helga
feminin form av Helge.
Helvig
tyskt.
Henrietta
franskt (Henriette), feminin form av Henri (= Henrik).
Henrika
feminin form av Henrik.
Hilda
nordiskt.
Hildegard
tyskt.
Jfr Hillegärd.
Hildur
nordiskt.
Hilla
försvenskning av danska Helle.
Hillegärd
tyskt, ett tidigt inlån av Hildegard, förekom i Småland och Blekinge.
SMP.
Hillevi
dansk ombildning av Helvig.
Hilma
troligen feminin form av Hilmar.
Holmfrid
fornsvenskt.
Jfr Hamfrid.
Hulda
nordiskt.

I


Ida tyskt.
Id(d)e
förekom i Jämtland ännu på 1800-talet som arvnamn.

Den första bäraren är känd, övriga är ättlingar till denna. Namnet ska inte förväxlas med Ida; se SAS 1994 sid. 75.
Iliana
variant av Juliana, men också associerat med helgonnamnet Ilian; förekom på Åland.
Ilja
kortform av Iliana; endast känt från Åland (1600-1700-tal).
Ex: Ilja Eriksdotter (1703-32) i Hästö, Kökar sn, Åland.
Inga
kortform av fornsvenska namn på Inge-.
Ingar
sydsvenskt, antingen yngre variant av Ingi(w)ara eller av Ing(e)gard, en sidoform till Ingegerd.
Ingeborg
nordiskt.
Jfr Bolla.
Ingefrid
nordiskt; förekom i Östergötland.
Jfr Ingrid.
Ingegärd
nordiskt; dialektala varianter: Ingerd, Ingiärd, Inger, Inggiäl, Ingiel, Ingel, etc.
Ingelöv
nordiskt; förekom i Småland.
Ingemo
fornsvenskt; förekom i Småland.
Inger
i södra Sverige en ombildning av Ingegerd, i östra och norra Sverige en talspråksform för Ingrid.
Ingrid
sammandragning av Ingefrid
Irene
grekiskt.
I bruk i Sverige sedan början av 1800-talet.
Isabella
spansk-portugisisk form av
Elisabet.

J


Jakobina
feminin form av Jakob.

I bruk i Sverige sedan 1630-talet (Otterbjörk sid.146).
Jana
kortform av Juliana, Mariana, Ottiliana, även feminin form av Jan.
Janna
smekform för Johanna.
Jannika
tysk diminutiv av Johanna, vanligt i borgerliga släkter i t.ex. Helsingborg.
Jenny
engelsk smekform för Jane (= Johanna), även smekform för Eugenia.
Johanna
feminin form av Johannes.
Jfr Hanna, Janna.
Jorid
nordiskt.
Josefina
feminin form av Josef.
Judit
hebreiskt.
Julia
feminin form av Julius, även kortform av Juliana.
Juliana
feminin form av Julianus (romerskt kejsarnamn).
Jfr Iliana, Ilja, Julia.
Justina
feminin form av Justus och
Justinus.

K


Kajsa smekform för Karin.
Karin
svensk form av Katarina.
Karna
sydsvensk form av Karin.
Karolina
latinskt.
Katarina
grekiskt.
Jfr Karin, Kajsa, Karna.
Kerstin
nysvensk form av Kristina.
Kerstina
skånsk form av Kristina.
Kjella
feminin form av Kjell eller kortform av Kjellög; förekom i Värend; stavningarna varierade, exempelvis Käla, Kjelu.
Kjellög
yngre form av fornsvenska Kettillög.
Jfr Kjella.
Klara
latinskt.
Kornelia
latinskt.
Konstantia
latinskt.
Kristensa
romansk diminutiv till namn på Krist-; förekom i Skåne.
Kristiana
latinskt.
Ex: Kristiana Jansdotter, född ca 1751, död 1780 i Viks ryttaretorp, Västra Vingåker, Södermanland.
Kristina
av äldre Kristiana.
Jfr Kerstin, Kerstina, Stina.

L


Laura italienskt (kortform av Laurentia).
I bruk i Sverige sedan 1730-talet.
Laurentia
feminin form av Laurentius (latinsk form av Lars).
I bruk i Sverige sedan början av 1700-talet.
Laurina
romansk dimunitiv till Laura.
Hornby sid. 146.
Lea
hebreiskt.
I bruk i Sverige sedan 1770-talet.
Leila
persiskt.
I bruk i Sverige sedan 1830-talet.
Lena
kortform av Magdalena och Helena.
Lina
kortform av namn som Adelina, Evelina, Karolina, Nikolina.
Linda
kortform av namn som Belinda, Rosalinda, Teolinda.
Linnea
svenskt (av blomnamnet linnea, uppkallad efter Carl von Linné som före adlandet hette Linnaeus, ett namn som tagits efter en åldrig lind vid fädernegården).
Lisa
kortform för Elisabet och Lisbeta.
Lisbet(a)
försvenskning av Elisabet.
Lisette
fransk diminutiv till Elisabet.
Lisken
lågtyskt, diminutiv till Elisabet.
Liva
kortform av Olivia.
Ex. Liva Eriksdotter (död 1718), gift 1713 med bonden Sven Olofsson i Backen, Oviken sn, Jämtland, och Liva, född 1696, dotter till bonden Anders Olofsson och Kerstin Mårtensdotter i Sota, Rödön sn, Jämtland. - Hornby sid. 146.
Lotta
kortform av Charlotta.
Louise
franskt, feminin form av Louis (= Ludvig).
Lovisa
försvenskad form av Louise.
Lucia
latinskt; vanligast i Jämtland.
Jfr Lusse.
Lukretia
latinskt.
Lusse
smekform av Lucia, vanligast i Götaland; varianter: Lussa och Lussi.
Lydia
grekiskt.

M


Magdalena hebreiskt.
Jfr Malena, Malin, Lena.
Magnhild
nordiskt; vanligast i Skåne (ibland med formen Magnilla) samt Jämtland och Härjedalen.
Maja
svensk smekform för Maria.
Malena
svensk form av Magdalena; vanligast i Skåne.
Malin
svensk form av Magdalena.
Maren
dansk form av Marina; vanligast på Gotland och i Skåne.
Margareta
sengrekiskt namn, bildat av ett persiskt ord.
Jfr Greta, Marit, Märet, Märta.
Margit
svensk form av Margareta.
Maria
grekisk form av ett hebreiskt namn; mycket vanligt i hela Sverige.
Jfr Maja.
Mariana
feminin form av latinska Marianus.
Marianne
franskt, diminutiv till Maria.
Marina
latinskt, bildat till ’mare’, hav.
Jfr Maren, Marna.
Marit
yngre form av Margit.
Marna
skånsk form av Marina.
Marta
bibliskt namn, men kan också vara en kortform för Margareta (via Margta, Mareta, Marita) och Martina.
Martina
feminin form av Martin.
Matilda
latinsk form av forntyska Mahthilt.
Jfr Mektild.
Mektild
tyskt, sidoform till forntyska Mahthilt.
Jfr Matilda och Metta.
Melchina
sannolikt tyskt.
Ex: Maria Melchina Litzberg, född 1749 i Rommele, Västergötland, dotter till kornetten Lorentz Litzberg.
Metta
smekform för Mektild och Märta; vanligast i Skåne.
Mikaela
feminin form av Mikael.
Märet
sidoform till Märta; vanligast i Jämtland och Härjedalen.
Märta
ursprungligen dansk form av Margareta.
Jfr Märet och Metta.

N


Natalia latinskt.
Nilla
kortform av Pernilla; vanligast i Skåne.
Nora
kortform av
Eleonora.

O


Oleana feminin form av västsvenska Ole (= Olof).
Jfr Olena.
Olena
yngre form av Oleana.
Olga
ryskt, ombildning av nordiska Helga.
Olivia
latinskt.
Belagt i Sverige från 1730-talet. Jfr Liva.
Olu
variant av Olöf.
Olöf
kvinnlig motsvarighet till mansnamnet Olof; vanligast i Sydsverige.
Oskara
feminin form av Oskar.
Ottiliana
latinsk form av forntyska Odila.
I bruk i Sverige sedan 1660-talet. Jfr Ottilia och Tilla.
Ottilia
variant av Ottiliana.
I bruk sedan 1720-talet.

P


Patricia
engelskt (av Patrik).
I Sverige sedan 1830-talet.
Paulina
feminin form av latinets Paulinus (Paulus, Paul).
I bruk sedan 1640-talet.
Pernilla
yngre form av Petronella; vanligast i Skåne.
Jfr Nilla.
Petronella
latinskt.
Plantina se Blandina
Prisca
feminin form av latinets Priscus.
Ex: Hustru »Prijssa» i Geta sn, Åland, nämnd vid tinget i Finström 1607 (var då sannolikt död). I almanackan 18 januari före 1901.

R


Ragnborg fornsvenskt.
Jfr Ramborg.
Ragnfrid
fornsvenskt.
Jfr Ramfrid.
Ragnhild
nordiskt.
Jfr Rangela.
Rakel
hebreiskt.
Ramborg
yngre form av Ragnborg.
Ramfrid
yngre form av Ragnfrid.
Rangela
yngre form av Ragnhild; vanligast i Västsverige; varianter: Ragnil, Ragnila, Rangel, etc.
Rebecka
hebreiskt.
Regina
latinskt.
Renata
latinskt.
Rigmor
tyskt; förekom i Uppland.
Rikissa
diminutiv till namn på Rik- (som tyska Rikhild), förekom i Skåne.
Ex: Rikissa Truedsdotter, nämnd 1689 i Skoglösa, Önnestad sn.
Risa
tyskt; förekom i Skåne.
Ronnug
västnordiskt, av äldre Ragnveig.
Ex: Ronnug Larsdotter (1694-1731) i Skee sn (Bohuslän). - Personnamn från medeltid och 1500-tal (1957) sid. 118-24.
Rosa
latinskt (substantivet rosa ’ros’), även kortform för namn som Rosalia, Rosaura, Rosalinda, Rosamunda, i bruk i Sverige sedan 1700-talet.
Rosina
latinskt (avlett av rosa ’ros’), även kortform för Eufrosyna (Eufrosina).
Rosita
spansk diminutiv till Rosa och Rosina.
Runa
fornsvenskt.
Rut
hebreiskt.
Rådgärd
fornsvenskt; vanligast i mellersta Norrland (ofta stavat Rågierdh, Rågiähl, etc).

S


Sabina latinskt.
I bruk i Sverige sedan 1630-talet.
Sally
engelsk smekform för Sara.
I Sverige sedan 1780-talet.
Sanna
kortform för Susanna, använd sedan slutet av 1700-talet.
Sara
hebreiskt; vanligast i Norrland.
Seborg
nordiskt (kanske en sidoform till Sigborg); vanligast i Jämtland.
Selina
latinskt.
I bruk i Sverige sedan 1810.
Selma
keltiskt.
I Sverige sedan slutet av 1700-talet.
Serafia
latinskt, vanligt i Finland.
Ex: Serafia Mattsdotter, född 1801 i Vårdö sn, Åland, gästgivardotter. I almanackan 3 september före 1901. - Hornby sid. 151.
Serafina
sannolikt av Serafia, kanske  inspirerat av namn på -fina (som Josefina), vanligt i Finland.
Ex: Anna Serafina Nordström, född 1822 i Sottunga sn, Åland, lotsdotter.
Sestrid
sidoform till Estrid; vanligast i Sydsverige.
Sibylla
latinskt, i bruk i Sverige sedan 1500-talet.
Signe
nordiskt, i bruk sedan 1820-talet.
Jfr Sina.
Signild
nordiskt.
I bruk som svenskt förnamn i Finland sedan 1400-talet, i Sverige belagt 1838.
Sigrid
nordiskt.
Sina
en form av Signe, förekom i Skåne; variant: Sine.
Sissa
smekform för Cecilia; vanligast i Sydsverige.
Sissela
försvenskad form av Cecilia.
Skolastika
latinskt.
Ex: Daniel i Gumhem, Horn sn, Östergötland, var gift med hustru Skolastika (Scholastica), enligt mantalslängderna 1662 och 1668. Hon hade prästerligt påbrå, hennes mor Marina Bengtsdotter var dotter till kyrkoherde Benedictus Nicolai Cornucindius i Odensvi, enligt meddelande från Bo Lindwall. - I almanackan 10 februari i äldre tid.
Sofia
grekiskt.
Stina
kortform av Kristina (men även Justina med flera).
I bruk sedan mitten av 1600-talet.
Sunniva
latinisering av ett fornengelskt namn.
Förekom i Härjedalen i former som Syneff, Sunni/Sunne och Sönne, enligt meddelande från Karl Göran Eriksson.
Susanna
grekisk form av ett hebreiskt namn.
Svea
svenskt.
I bruk sedan 1810-talet.
Svenborg
nordiskt (svenskt); vanligast i Småland och Skåne.
Sönne se Sunniva

T


Taga feminin form av Tage.
Belagt i Sverige första gången 1808.
Tekla
grekiskt.
I bruk i Sverige sedan 1760-talet.
Teresia
latinsk form av spanska Teresa, möjligen av iberiskt ursprung.
Teodora
feminin form av Teodor.
Tilla
sannolikt kortform av Ottilia eller Ottiliana; förekom i Dalarna.
Tolla
kortform av fornsvenska Torlof; vanligast i Sydsverige.
Tona
nordiskt; förekom i Bohuslän.
Tora
nordiskt, kortform av kvinnonamn på Tor-.
Torborg
nordiskt.
Tova
nordiskt, kortform av kvinnonamn som Torfrid, Torvi, Torvar.
Trina
kortform av Katarina.
Truen
sydsvenskt.
Tullia
feminin form av ett romerskt släktnamn, även använt som latinsk form av Tolla.
Tyra
latinisering av Tyre.
Tyre
nordiskt, ursprungligen Tyrvi; vanligast i Skåne.
Tören
variant av Tyre; förekom i Värend och Göinge.

U


Ulla
smekform av Ulrika.
Ulrika
feminin form av Ulrik.
Una
nordiskt (men också feminin form av Uno).
Ursilla
variant av Ursula; i Jämtland ibland skrivet Årsil.
Ursula
latinskt; variant:
Ursilla.

V


Valborg
tyskt.
Vendela
kortform av tyska namn på Wendel-.
Veronika
latinskt.
I bruk i Sverige sedan 1640-talet. Jfr Fronika.
Vibeke
danskt (ursprungligen lågtyskt) namn; sidoform Viveka.
I bruk i Sverige sedan 1640-talet.
Viktoria
latinskt.
I bruk i Sverige sedan 1660-talet.
Vilhelmina
latinskt.
I bruk i Sverige sedan 1670-talet.
Virginia
latinskt.
Viveka
sidoform till Vibeke.
I bruk i Sverige sedan 1790-talet.

Å


Åleta se Aletta
Årsil se Ursilla
Åsa
nordiskt; vanligast i Västsverige.

Ä


Ärngunna fornsvenskt; förekom i Småland.

Ö


Öborg se Edborg
Ödborg se Edborg
Ödgun
fornsvenskt; förekom i Värend.
Ödgärd
fornsvenskt; vanligast i mellersta Norrland.
Modéer sid. 69.
Öllegård
danskt.