Jag började tillsammans med min far Ingvar att släktforska 1989. Idag består släktdatabasen av ca 150 000 personer där alla på något sätt har förbindelse med varandra. På fars sida innehåller antavlan förfäder från Värmland, Dalarna och Västmanland. På mors sida, anor från främst Danmark och Tyskland.

Mina anor kommer främst från följande länder:

Sweden
Denmark Finland Norway Germany


Våra förfäders namn är i gamla kyrkoböcker och andra handlingar stavade på många olika sätt. Om vi bokstavstroget noterar alla belägg för en Per Eriksson kan vi finna stavningar som Pehr Erichson, Pähr Ericksson, Peer Ersson, Per Ehrsson, ja till och med så egendomliga som Phär Ericksånn. En anmoder kan vara noterad som Catharina Matthsdotter, Caisa Matsdotter och Carin Matthiasdotter. De har istället normaliserats efter standard. (enl. Håkan Skogsjö, Sveriges Släktforskarförbund)

Eftersom sockentillhörigheter ändrats genom århundradena med "flytande" gränser, så har jag medvetet använt de senaste sockentillhörigheterna för de byar och hemman som berörts för att själv få en lättare databashantering och undvikande av dubbletter. (tex. Laggåsen tillhörde Ekshärads socken fram till 1789 då det övergick till Gustav Adolfs socken medan Nain dubbelfördes ända in i 1800-talet.)

info värmlands socknar mm

Jag reserverar mig för eventuella faktafel, jag gör vad jag kan men jag kan ju också missa.