SUHOINEN

Detta namn är upptecknat både av Gottlund och Nordmann. Enligt Fryksdals härads tingsprotokoll av den 15-17/6 1674 bodde då i Lövåsen i Sunne socken i Värmland Påfvel Olofsson och hans hustru Elin Olufsdotter. De hade tre barn, Olof Pålsson, som blev kvar på gården, Erik Pålsson, som flyttade till Tväråna, och Marit, som blev gift i Jangshöjden. Dessa personer tillhörde den finska släkten Suhoinen och Lövåsens finska namn lär ha varit Suhola.

Vid Tväråna i Östmark hade Påfvel Påfvelsson Kart (Karttuinen) upptagit ett hemman 1647. Den ovannämnde Erik Pålsson från Lövåsen i Sunne blev måg åt denne Påfvel Påfvelsson och efter honom husbonde i Tväråna. Tvärånas finska namn blev nu Suhola. Gottlund berättar i sin dagbok från Värmlandsresan 1821 om en Erik Suhoinen, som kommit från Lövåsen i Lysvik till Tväråna (Suhola). Men han har uppgivit fel sockennamn. Det skall vara Sunne. Erik Pålsson kom till Tväråna (Suhola) någon gång på 1660-talet och han torde ha dött någon gång omkring 1700. Han hade med säkerhet följande barn: Erik, född 1665, död 1721, Olof (årtal saknas), död på 1740-talet, Mattes, född 1664, död 1751 och Hindrik, född 1684, död 1757. Släkten bodde kvar en tid i Tväråna, men skingrades sedan.

Gottlund omnämner, att byn Frysjöberg i Grue socken i Norge upptagits av Mårten Suhoinen. Ovannämnde Erik Pålssons son Mattes hade en son, Mårten Mattsson, som flyttade bort. Troligen är det den Mårten Mattsson som är Frysjöbergs förste bebyggare. Han var född 1713.
Erik Pålsson Suhoinens son Hindrik Eriksson Suhoinen flyttade till Puranstorp (Purala) i Östmark och hans son Johan Hindriksson Suhoinen flyttade till Hollandstorp (Hollanti) i samma socken, där han troligen bodde på gården Prinstorp, vars finska namn Ala-Suhoinen fortlevt till våra dagar. En sondotter till Johan Hindriksson blev gift med Nils Persson Raaskoinen.

Gottlund berättar, att han i Hollandstorp träffade en gammal man Olof Jonsson Suhoinen. Men Gottlund har skrivit hans namn felaktigt. Han hette Olof Jansson (eller Johansson) Suhoinen och han var son till ovannämnde Johan Hindriksson. Den Johan Olsson Suhoinen, hos vilken Gottlund bodde under sin vistelse i Hollandstorp, var son till nämnde Olof Jansson Suhoinen.

En dotter till ovannämnde Erik Pålssons son Mattes, Sara Mattsdotter, född 1705, död 1778, blev gift med Sigfrid Eriksson Häck (Häkkinen) i Mulltjärn i Östmark, född 1701, död 1786.
I Lövhöjden (Lehtomäki) i Lekvattnet träffade Gottlund Elias Larsson Suhoinen, gift med Sophia Jansdotter Soikkainen från Kösstorp (Kössilä) i Bogen i Värmland. Han var son till en skräddare, Lars Hindriksson Suhoinen, som kommit till Lövhöjden från Gräsmark, men som härstammade från Lövåsen (Suhola) i Sunne, som tycks vara Suhoinensläktens stamort i Värmland.

Den Suhoinenska släkten är ännu icke utdöd. Flera grenar av densamma fortleva ännu. Släkten har varit spridd i bl. a. Fryksände, Bogens, Gräsmarks, Östmarks och Lekvattnets socknar i Sverige samt i Brandvals, Grue, Hofs och Åsnas finnskogar i Norge.

Släkten har funnits på många platser i Finland. Fernow skriver Soenn.