SARVE

 
Sarve (finsk bergsmanssläkt i bl.a. Nordmarkshyttan, Haborshyttan m.m. Sarvi är finska för "Horn"/"Lur", en Daniel Lur som härstammade från denna släkt har gett upphov till namnet "Lurhöjden", öster om Igelhöjden i Gåsborn).