PORKKA

Detta namn finns både hos Gottlund och Nordmann. I Fäbacken (Vääpakka) i Lekvattnet träffade Gottlund 1821 en Erik Porkka, en gubbe med gråa silverhår, 75 år gammal. Han berättade, att Fäbacken först uppodlats av en Matts Porkka, som kommit från Borgå i Finland. Den ovannämnde Erik Porkka var i fjärde led efter denne Matts Porkka. I Fäbacken finns en gård, som än i dag heter Burken eller Borken.

En Olof Jansson Porkka hade 1781 uppodlat östra Kalvhöjden (Lihavamäki) i Östmarks socken och en Göran Porkka hade uppodlat Vestra Kalvhöjden (Vasikkamäki) i Fryksände socken l Värmland. Vestra Kalvhöjden hade därefter en tid varit öde, men sedan kom dit en Olof Porkka. Denns son Johan Olsson Porkka o. sonson Johan Johansson Porkka levde och bodde kvar där ännu 1821. Holmsjön (Saarijärvi), Gräsmarks socken, har också uppodlats av någon Porkka. Den förste som bosatte sig i Öijern i Brandval finnskog var
Erich Porkka, i norska handlingar skriven Erlch Borch. Porketorp, vester om kyrkan i Brandval har uppodlats av en Anders Porkka och Lilljohanstorp l Brandval finnskog av Joh. Porkka. Burktorp (Purkala) torde också ha uppodlats av någon Porkka. Gottlund påträffade släktnamnet Porkka även i Stora Mörtsjön (Lainila) i Torps socken i Medelpad.

Enligt Fryksände och Östmarks husförhörsböcker bodde i Fäbacken (Vääpakka), på 1700-talet, Anders Eriksson Burk. Han var född 1719. Helt säkert bodde han på den ovannämnda gården Burken eller Borkken. En sonson till honom, Anders Olsson Porkka, född 1784, död 1843, bodde 1821 i Runnsjön i Östmark. Han var Gottlunds förtroendeman bland Värmlandsfinnarna och deltog också i den 12-mannadeputation, som uppvaktade konung och regering 1823 angående byggandet av finska kyrkor m.m. Han var också ad interim utsedd till länsman och klockare i den planerade finska församlingen Lauttasalmi. Han var läs- och skrivkunnig och skrev och talade både finska och svenska och han brevväxlade med Gottlund i många år. En tid tjänstgjorde han som skollärare i Östmarks finnskog. Han tycks ha varit nämndeman också någon tid.

I en tiondelängd från 1658 påträffas i Runnsjön i Östmark Lasse Bork och Matts Bork, säkert den ovannämnde Matts Porkka, som uppodlat Fäbacken. I Rattsjöberg i Vitsand fanns samma år Borka-Lasse, 1664 är Lasse Bork kvar i Runnsjön, men en Matts Bork flyttar till Norra Lekvattnet (Liukola), vidare fanns där Clemmet Burck. 1672 finns i Runnsjön Olof Larsson Burk, tydligen en son till Lasse Bork. 1731 fanns Olof Burk i Kalvhöjden (Vasikkamaäki). 1668 fanns en Burke-Hindrik i Mången i Vitsand.

Enligt Gottlund har släkten Porkka påträffats i Finland i Siikajokl socken samt på Högland (en ö i finska viken).