MULIKKA

Detta namn finns både hos Gottlund och Nordmann. Släkten har funnits både i Sverige och Norge och är ännu icke utdöd. Om en Mulikka, berättar Gottlund, att han och några andra voro på älgjakt och hade kommit till sjön Dypen i Södra Finnskoga. Där hade de slagit läger. Sedan kom det svenskar från Dalby dit och överföll dem. Mulikka lyckades undkomma. Denna berättelse har givit upphov till den osanna historien om ett stort slag mellan svenskar och finnar vid sjön Dypen. Överfallet vid Dypen kom inför domstol, varvid en finne dömdes för olaga älgjakt, medan svenskarna dömdes till olika straff för mord. Detta var 1649. Denne Mulikka bodde i Mangen (Monka) i Vitsand.

På norska sidan vid sjön Stora Röjden i Grue Finnskog finns den gamla finnbyn Vålberget, vars finska namn är Mulikka eller Mulikkala, efter dess förste bebyggare
Stefan Mulikka. I Sundbergs »Finnmarksräfsten i Norge 1686» omnämnes såsom brukare av Vålberget Stephen Pedersen, född i Orsa i Dalarna i Sverige och som då varit i Norge i 40 år.

På gården Kalnäset i Grue Finnskog bodde vid Gottlunds besök där 1821 Hindrik Olsen Mulikka. Denne flyttade sedan till gården Tvengsberget, där hans avkomlingar finnas än i dag.
Även till den svenska kolonien Nya Sverige kom det folk av denna släkt. En Erik Mulikka (Eric Molica), född i Mora i Dalarna 1636, flyttade till Nya Sverige. Där finns än i dag ortsnamn, som Molica Hill och Molica River, enligt S. Ilmoinen (i boken Delawaren Suomalaiset).

Mulikka har funnits i Rautalampi i Finland och Mulikkainen i Pieksämäki.