MOILAINEN

Detta namn finns både hos Gottlund och Nordmann. Enligt Gottlund har det bott folk av denna släkt å Bondtorp (Puontila), som även haft namnet Moilandstorp, i Lekvattnets socken. En Anders Olsson Moilainen från Moilandstorp i Gräsmark, en gammal dräng som skaffat sig förmögenhet var, enligt Gottlund, den förste som bosatte sig i Runnsjön i Östmark. Förut tillhörde platsen Sörmarks utskog. Han hade en son Olof Andersson och denne en son som hette Hindrik Olsson Moilainen. Enligt Fryksände husförhörsbok för 1711—1719 fanns Olof Moiland då i Runnsjön. Hans fader Anders var då död. Detta bekräftar Gottlunds uppgift.

I mantalslängden för 1694 påträffas Hindrik Moiland i Timbonäs i Gräsmark, 1731 fanns en Olof Olsson Moiland i Fäbacken i Lekvattnet.

Gottlund träffade 1821 en gammal gubbe, Moilainen, i Långtjärn i Gräsmark, som sade sig härstamma i femte led från en Moilainen i Berg by i Biri socken i Gudbrandsdalen i Norge. Han hade varit två gånger dit för att hälsa på sin mor. Släkten har även funnits i Eda och Bogen.
I Finland har släkten funnits i Rautalampi m. fl. trakter. Fernow skriver Moilan.