MÄNKILÄINEN

 Detta namn finns hos Gottlund. I Brandvals och Vingers finnskogar har han upptecknat ortsnamnen Mängälanstorpet, Mängkroken, Mången och Mängåa (Mänginjoki). Dessa namn stavas i Norge med e i stället för ä. De finnas på norska kartor än i dag.
Fernow skriver Mengelan.