LANKINEN

 
Lankinen (tros ha sitt ursprung i Rautalampi, Tavastland, numera Savolax), en av nybyggarna i Gränsjön i Hällefors sockens östra hörn mot Hjulsjö socken.