KARTTUINEN

Detta namn finns både hos Gottlund och Nordmann. Vid sin resa i Värmland 1821 träffade Gottlund i Svartholtsberg i Östmark en uppsyningsman Jöns Jönsson Karttuinen samt en Per Hallstensson Karttuinen. I Sorktjärn (Sorkkalampi) i Östmark fanns en Peder Karttuinen. Dessutom har det, enligt Gottlund, bott folk av denna släkt i övre Fjäll eller Håckhöjden i Mangskog samt i Sälsjön och Lusketorp i Gräsmark. Dessutom i Eda och flera andra platser.

I en kvarntullslängd från Fryksände påträffas Erich Kart i Norra Röjdåsen (Puttola) i Östmark. 1649 fanns Påfvel Kart i Tväråna (Suhola) i Östmark, där han, enligt Fryksdals Domsagas tingsprotokoll av den 21/6 samma år fick tillstånd att uppodla ett hemman. Efter honom blev hans måg Erik Pålsson Suhoinen husbonde å Tväråna, varför gården fick sitt finska namn Suhola. Se Suhoinen.

I början av 1700-talet påträffas Johan Kart på Kartetorp (nuv. Karttorp) i Lekvattnet. 1727 fanns Matts Kart i Vittjärn (Huitkeärnä) i Lekvattnet. I Spettungen i Lekvattnet fanns Pelle Kart 1662. 1701 och följande år finns Johan Kart i Torgilsbyn i Sillerud.

Som redan nämnts finns ett Karttorp i Lekvattnet. I Östmark finns numera öde gården Kartberg (Karttula), av Gottlund skrivet Karttuisen ohta, vilket var namn på berget intill. I Svartholtsberg (Mustamäki) i Östmark finns en gård, som tidigare hetat Karten. Ett berg i Södra Finnskoga, som tidigare hetat Karttuisen ohta, heter numera Gartosofta. I Sundbergs »Finnmarksräfsten i Norge 1686» namnes en hustru Marit Erichsdatter Karten i Gravberget i Åsnas, 40 år gammal och född i Fryksdalen.

Namnet Karttuinen har enligt Gottlund, påträffats på många platser i Finland.