Laggåshöjden
Wallbäcks

I 1797 års förteckning över torparna under Gustavsfors förlag finns torpet upptaget med Lars Pettersson (1747-1817) som brukare. Torpet var troligen anlagt någon gång under 1760- eller 1770-talet. Namnet kommer efter Karl Johan Wallbäck som flytade dit år 1900. 

Den siste brukaren på torpet blev Olov eller Ola Jansson från Östmark, som kom dit med sin familj 1944. Någon sommar därefter brann stugan ner och byggdes aldrig upp igen. 

 

 

Ville Wallbäck (1886-1957) son till Karl Johan Wallbäck.