Laggåshöjden
Ottos

Detta torp låg längst norrut i Laggåshöjda och är känt som Ottos efter en av de sista brukarna av torpet, Otto Sigfrid Jansson (1889-1959). Sannolikt är denna brukning den äldsta i Laggåshöjda.


Stugan (1) på Ottosstället som våren 1949 plockades ner, forslades iväg och återuppbygdes som Gustavsfors hembygdsgård. Se bilden nedan.
Denna stuga kan vara byggd före år 1800.
Stugan (1) som den ser ut idag.
Sista bostadshuset (4) vid Ottosstället på Laggåshöjden. Huset revs i mitten av 1950-talet och virket återanvändes för uppförandet av ett egnahem i Gustavsfors.
Barnen till den sista familjen, Christiansen, som bodde på Ottosstället vid Laggåshöjden.
Min mor Ruth med sina syskon, Kaj, Lis och Sten. Bilden tagen 1950.
Bostadshuset (4) i bakgrunden med uthuset (5) till vänster i bild.
Bilden tagen från bostadshuset (4) med uthuset (5) till höger och stallet (3) längst bort i bild.
Till vänster: Det sista brudparet på Laggåshöjda och Finnfalla, min mor Ruth och min far Ingvar.
Bilden är tagen i maj månad 1951.

Till höger: Min mor Ruth tillbaka på Laggåshöjda och Finnfalla nästan på dagen 59 år senare.
Bilden är tagen i maj månad 2010.Nedanstående bilder tagna 2010
Spår av husgrunden efter bostadshuset (4) gömt i granskogen.
Husgrunden, med inventeringsskylten som Sällskapet Gustavaforskning satt upp.
Stengrunden för trappan bakom granen.
Stengrunden för trappan bakom granen ur en annan vinkel.