Mogropa

Mogropa togs upp av Karl Johan Jansson (1867-1953) i början av 1890-talet och var i princip en jordkoja (1). Karl byggde efter några år en ordenlig stuga (2) strax söder om jordkojan.

Namnet Mogropa fick sitt namn av en gammat tant som kallades Tras-Maja. Hon övernattade ofta i Laggåshöjda och fick frågan hur det var att bo i en jordkoja? Hon svarade då "Ja, där är det så varmt och gott så det skall heta Mågropa" vilket senare förvanskades till Mogropa.

De sist permanent boende i Mogropa var syskonen Edla och Janne Karlsson som av Uddeholmsbolaget tvingades flytta 1960 som de sista boende i Laggåshöjda och Finnfalla. 

 

 

Tredje stugan (3) byggdes av Abraham Pettersson från Aamäck och stod kvar till 1960-talet då den revs. Enligt uppgift användes timret till uppförandet av ett fritidshus någonstans i Dalarna.
Jan-Pers-Maja (1835-1915) från Mogropa.